Τίτλοι

...Για επικοινωνία & δημοσιεύσεις συμπληρώστε την φόρμα επικοινωνίας η στείλτε μας e-mail στην διεύθυνση argirismantis@yahoo.gr...

Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου 2021

 


Πρόγραμμα Εξετάσεων Χειμερινού Εξαμήνου 2020-2021 


Οι φοιτητές που επιθυμούν να εξεταστούν στην πτυχιακή/διπλωματική τους εργασία μετά την εξεταστική περίοδο Φεβρουαρίου 2021, μπορούν να υποβάλουν αίτηση (έντυπο 1) μέσω email στο idpe@uniwa.gr  

από 28/1/21 -03/2/21,

συνυποβάλλοντας εισήγηση του επιβλέποντος Καθηγητή (έντυπο 2) με ψηφιακή υπογραφή, μετά τον έλεγχο της εργασίας για λογοκλοπή, μέσω του ειδικού λογισμικού του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται (βάσει του Εσωτερικού Κανονισμού του Ιδρύματος και των εγγράφων που αφορούν το Ιδρυματικό Αποθετήριο):

 • Στο κύριο σώμα της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, πρέπει να περιλαμβάνονται μετά την σελίδα τίτλου, τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής και να ακολουθεί η σχετική «Δήλωση συγγραφέα» (Έντυπο 3).
 • Ο φοιτητής έχει την ευθύνη της κατάθεσης αντιτύπου της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας, σε ηλεκτρονική ή/και σε έντυπη μορφή για την επιτροπή εξέτασης (σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα Καθηγητή).
 • Οι εργασίες και πριν αναρτηθούν στο Ιδρυματικό Αποθετήριο πρέπει να φέρουν ψηφιακή υπογραφή του Επιβλέποντα Καθηγητή και των μελών της Εξεταστικής Επιτροπής. Με την ψηφιακή υπογραφή του, ο Επιβλέπων Καθηγητής δηλώνει ότι η εργασία έχει αξιολογηθεί και βαθμολογηθεί, καθώς και ότι συμφωνεί με το χρονικό περιορισμό στην πρόσβαση στο πλήρες κείμενο της εργασίας (Οδηγίες «Πολυνόη»: https://www.uniwa.gr/idrymatiko-apothetirio-polynoi/ )
 • Μετά την εξέταση και την ψηφιακή υπογραφή της εργασίας από τα μέλη της εξεταστικής επιτροπής, η εργασία αναρτάται στο Ιδρυματικό Αποθετήριο από τον ίδιο τον φοιτητή. (https://polynoe.lib.uniwa.gr/xmlui/ ). Η αυτοαπόθεση αποτελεί προϋπόθεση για τη λήψη του Πτυχίου/Διπλώματος.
 • Ο επιβλέπων καθηγητής υποβάλλει στη γραμματεία του Τμήματος το πρακτικό εξέτασης με τη βαθμολογία μελών (ανά φοιτητή).

Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ 5ετούς ΠΠΣ

Αφορά φοιτητές του πρώην Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ. που έχουν επιλέξει να αποφοιτήσουν με πτυχίο του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
 1. Η πλήρης εφαρμογή του Νέου Προγράμματος Σπουδών ολοκληρώνεται για όλα τα έτη (1ο-5ο) το ακαδημαϊκό έτος 2022-2023.
 1. Οι Αντιστοιχήσεις Μαθημάτων του Προηγούμενου (Τετραετούς) Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών (ΠΠΣ) και του Νέου Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών (ΝΠΣ) είναι αναρτημένες στην ιστοσελίδα του τμήματος στην καρτέλα « Ανακοινώσεις Τμήματος ».
 1. Το ανώτατο όριο δήλωσης ωρών μαθημάτων, σύμφωνα με την ισχύουσα απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής 20/2.1022018, είναι 40 ώρες για Φοιτητές έως 8 Εξάμηνο και 52 ώρες για Φοιτητές από 9 Εξάμηνο και πάνω.
Η δήλωση των μαθημάτων μπορεί να γίνει σε μαθήματα που βρίσκονται μέχρι και 2 εξαμήνων άνω του ονομαστικού εξαμήνου του φοιτητή. 
 1. Όσοι φοιτητές βρίσκονται στο 9οή σε μεγαλύτερο εξάμηνο σπουδών και έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του 4ετούς ΠΠΣ που αντιστοιχίζονται με μαθήματα της πρώτης στήλης του παρακάτω πίνακα, αυτομάτως η βαθμολογία αυτών θα μεταφέρεται και στα αντίστοιχα μαθήματα του 5ετούς ΠΠΣ της δεύτερης στήλης του παρακάτω πίνακα. 
[102] Φυσική Ι
[102] Φυσική Ι
[202] Φυσική ΙΙ
[105] Χημεία Ι
[105] Χημεία Ι
[205] Χημεία ΙΙ
[107] Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών
[107] Επιστήμη και Τεχνολογία των Υλικών
[305] Υλικά Ι
[604] Υλικά ΙΙ
[204] Τεχνική Μηχανική ΙΙ
[204] Τεχνική Μηχανική Ι
[304] Τεχνική Μηχανική ΙΙ
[504] Τεχνολογία Παραγωγής Ι
[504] Τεχνολογία Παραγωγής Ι
[601] Τεχνολογία Παραγωγής ΙΙ
Ο βαθμός που θα περαστεί στο μηχανογραφικό σύστημα θα είναι ο βαθμός που έχει ο φοιτητής στα μαθήματα που απαιτούνται για να γίνει η αντιστοίχιση.
Οι παραπάνω αντιστοιχήσεις θα εφαρμοστούν τόσο για όσους φοιτητές έχουν προβιβάσιμο βαθμό στα προαπαιτούμενα μαθήματα (Φυσική Ι, Χημεία Ι και Επιστήμη και Τεχνολογία Υλικών) μέχρι και το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, όσο και για εκείνους τους φοιτητές που θα λάβουν προβιβάσιμο βαθμό κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 και συγκεκριμένα μέχρι την εξεταστική Σεπτεμβρίου 2020.
Προϋποθέσεις Αποφοίτησης
Οι προϋποθέσεις για την αποφοίτηση και τη λήψη του Διπλώματος του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής είναι οι παρακάτω: 
 • Εγγραφή στη Σχολή και παρακολούθηση μαθημάτων για τουλάχιστον εννέα (9) από τα δέκα (10) εξάμηνα σπουδών, προκειμένου για φοιτητές που εγγράφονται κανονικά (με εισαγωγικές εξετάσεις).
 • Επιτυχής ολοκλήρωση εξήντα τριών (63) συνολικά μαθημάτων, δηλαδή των σαράντα πέντε (45) υποχρεωτικών μαθημάτων και δεκαοκτώ (18) κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων (με ορισμένους περιορισμούς που δίνονται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών παρακάτω). 
 • Συμπλήρωση τουλάχιστον 15 κατ’ επιλογή υποχρεωτικών μαθημάτων από μία μοναδική ροή. 
 • Συμπλήρωση τουλάχιστον 300 Πιστωτικών Μονάδων (ECTS). 
 • Επιτυχής ολοκλήρωση διπλωματικής εργασίας. 

Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 
Οι φοιτητές που έχουν ενταχθεί στο 5- ετές Πρόγραμμα Σπουδών, από Πρόγραμμα Σπουδών Τ.Ε.Ι, πρέπει να δηλώσουν ποια ΡΟΗ επιθυμούν να ακολουθήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία αντιστοίχησης των μαθημάτων.
Η διαδικασία δήλωσης ΡΟΗΣ θα γίνεται ΜΟΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στη ηλεκτρονική διεύθυνση (www.uniwa.gr) / Υπηρεσίες / Φοιτητολόγιο, με τη χρήση του προσωπικού αριθμού (PIN) και αποκλειστικά κατά την χρονική περίοδο από Πέμπτη 09/01/2020 έως και Κυριακή 12-01-2020.
Η παραπάνω διαδικασία είναι αναγκαία λόγω του συστήματος μηχανογράφησης για να προχωρήσει η διαδικασία των δηλώσεων για το χειμερινό εξάμηνο 2019-2020 ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΘΕΙ ΠΑΡΑΤΑΣΗ.

Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΠΡΑΞΗ 20/22.11.2019
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 5ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 4ΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
πατώντας πάνω στον σύνδεσμο δείτε τις αντιστοιχίες των μαθημάτων 5ετούς προγράμματος σπουδών με τα μαθήματα του 4ετούς προγράμματος σπουδών

Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου

 πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 διεξάγονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Συνέλευση του Τμήματος Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων 

Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2019

ΗΜΕΡΙΔΑ: Η εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργίας σε έναν Σύγχρονο Κόσμο Σχεδίασης Καινοτόμων Προϊόντων
Η εξέλιξη της Κλωστοϋφαντουργίας σε έναν σύγχρονο κόσμο σχεδίασης καινοτόμων προϊόντων (Evolution of Textiles in a modern world of product creation). Φωτογραφίες απο την εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε την 17η Οκτωβρίου 2019 στο συνεδριακό κέντρο της "Πανεπιστημιούπολης 2" του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής.

Πέμπτη 10 Οκτωβρίου 2019

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Χειμερινού εξαμήνου 2019-2020

Τα μαθήματα του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής κατά το Χειμερινό Εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2019-2020 διεξάγονται σύμφωνα με το εγκεκριμένο από τη Συνέλευση του Τμήματος Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων.
Δείτε το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Μαθημάτων πατώντας στον σύνδεσμο

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2019

Εγγραφές Νεοεισαχθέντων Φοιτητών Ακ. Έτος 2019-2020
Οι εγγραφές των νεοεισαχθέντων (πρωτοετών) φοιτητών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα 30-09-2019 έως και Παρασκευή 4-10-2019 μεταξύ των ωρών 10.00 - 13.00 στη Θυρίδα της Γραμματείας στο Ισόγειο του Κτιρίου Ζ (Πτέρυγα Α) στην Πανεπιστημιούπολη ΙΙ (Θηβών 240 & Π. Ράλλη, Αιγάλεω).
Απαραίτητα Δικαιολογητικά για την Εγγραφή:
1) Αίτηση για εγγραφή (δίνεται από τη Γραμματεία)
2) Εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής.
3) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι δεν είναι εγγεγραµµένοι σε άλλη σχολή ή τµήµα της Τριτοβάθµιας Εκπαίδευσης.
4) Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας.
5) Μία (1) φωτογραφία τύπου αστυνοµικής ταυτότητας.

Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου 2019

Επανέκδοση Ακαδημαϊκών Ταυτοτήτων

Λόγω της αύξησης της διάρκειας των σπουδών από 4 σε 5 έτη, καλούνται οι Φοιτητές του Τμήματος να προσέλθουν στη Γραμματεία για την ακύρωση της υπάρχουσας ακαδημαϊκής τους ταυτότητας και την επανέκδοση νέας.

Εκ μέρους της Γραμματείας του Τμήματος

Τρίτη 20 Αυγούστου 2019


ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  -    ΣΥΝΟΨΗ 
 Ι. ΦΥΣΙΟΓΝΩΜΙΑ ΤΟΥ ΠΕΝΤΑΕΤΟΥΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 
Οι επόμενες παράγραφοι συνοψίζουν στοιχεία της φυσιογνωμίας του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. 
Βασικά Χαρακτηριστικά 
Το Πενταετές Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ5) του Τμήματος Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαμορφώθηκε με γνώμονα να παρέχει τις αναγκαίες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για την άσκηση δραστηριότητας Μηχανικού σε δύο πεδία: 
(1) Βιομηχανική Παραγωγή. Στο πεδίο της βιομηχανικής παραγωγής, το ΠΣ5 προσφέρει το απαραίτητο υπόβαθρο για την απασχόληση με την έρευνα, το σχεδιασμό, τη μελέτη, την κατασκευή και την ασφαλή λειτουργία των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και διατάξεων κάθε μορφής. Επιπλέον, ένα τμήμα των μαθημάτων χρησιμοποιεί ως αναφορά τις διάφορες διεργασίες και συστήματα του βιομηχανικού τομέα της Κλωστοϋφαντουργίας. Στα μαθήματα αυτά, το παράδειγμα της Κλωστοϋφαντουργίας προσφέρει μια βάση για την ολοκληρωμένη και πολύπλευρη εξέταση των θεμάτων της βιομηχανικής πρακτικής, π.χ. από την παραγωγή ενέργειας έως τη συσκευασία, από την αρχική σχεδίαση έως τον έλεγχο της κάθε κατασκευαστικής λεπτομέρειας, από τον προγραμματισμό παραγωγής έως την παρακολούθηση και αξιολόγηση των αποτελεσμάτων κ.λπ. 
(2) Διοίκηση και Διαχείριση Στο πεδίο της Διοίκησης και της Διαχείρισης, το ΠΣ5 καλύπτει τις σύγχρονες μεθόδους για τη συγκέντρωση και επεξεργασία των πληροφοριών, την υποβοήθηση των διαδικασιών λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων, την αυτοματοποίηση και τον έλεγχο και την επιτήρηση των συστημάτων της βιομηχανικής παραγωγής. Η θεματολογία των σχετικών μαθημάτων επικεντρώνεται, ειδικότερα, στις ψηφιακές μεθόδους και τεχνολογίες. Έτσι, το πρόβλημα της διοίκησης και διαχείρισης αντιμετωπίζεται ενιαία και ολοκληρωμένα σε διαφορετικές χρονικές και χωρικές κλίμακες, π.χ. από το επίπεδο του βιομηχανοστασίου και του αυτοματισμού της μηχανής έως το επίπεδο της Διαδικτυωμένης παραγωγικής αλυσίδας και των διασυνδεόμενων βιομηχανικών μονάδων ανά την υφήλιο (globalcluster) κ.λπ. 

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 
-2- Δομή του Προγράμματος Σπουδών
Για την υποστήριξη του γνωσιακού περιεχομένου των δύο πεδίων (Βιομηχανικής Παραγωγής και Διοίκησης και Διαχείρισης), το ΠΣ5 περιλαμβάνει 94 μαθήματα εκ των οποίων 49 (48 διδασκόμενα και η Πρακτική Άσκηση) κατανέμονται σε δύο Ροές εξειδίκευσης. 
Η Ροή 1 «Σχεδιασμού Συστημάτων» περιλαμβάνει 26 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 1 δίνουν κυρίως έμφαση στη συστημική θεώρηση των βιομηχανικών δραστηριοτήτων και διεργασιών και στον ιδιαίτερο ρόλο των ψηφιακών μέσων και μεθόδων σε αυτές. 
Η Ροή 2 «Βιομηχανικής Παραγωγής» περιλαμβάνει 22 υποχρεωτικά επιλογής μαθήματα, στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο σπουδών. Τα μαθήματα της Ροής 2 δίνουν έμφαση στην αποτελεσματική συγκρότηση των βιομηχανικών διεργασιών και στην εμβάθυνση στις μεθόδους παραγωγής. 
Οι δύο Ροές υποστηρίζονται από 45 υποχρεωτικά μαθήματα, εκ των οποίων τα 42 συγκροτούν τον βασικό κύκλο σπουδών στα πρώτα τρία έτη σπουδών, και άλλα τρία περιλαμβάνονται στα δύο τελευταία έτη σπουδών. Ειδικότερα, η ακαδημαϊκή διαδρομή για την απόκτηση του τίτλου του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής περιλαμβάνει τα εξής: 
(α) επιτυχή παρακολούθηση 42 υποχρεωτικών μαθημάτων στα πρώτα τρία έτη σπουδών και επί πλέον 3 υποχρεωτικών μαθημάτων, ανά ένα στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο, (β) επιτυχή παρακολούθηση 18 υποχρεωτικών επιλογής μαθημάτων, ανά έξι στο έβδομο, όγδοο και ένατο εξάμηνο, 
(γ) επιτυχή εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας στο δέκατο εξάμηνο. 
Προαιρετικά, ένα από έξι μαθήματα του ένατου εξαμήνου μπορεί να αντικατασταθεί από Πρακτική Άσκηση τρίμηνης διάρκειας. 
Η επιτυχής ολοκλήρωση του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών αντιστοιχεί συνολικά σε 300 Πιστωτικές Μονάδες (ECTS), κατανεμημένες ως εξής:
 - τα μαθήματα των τριών πρώτων ετών (εξάμηνα 1-6) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες 
- τα μαθήματα των τριών επόμενων εξαμήνων (έβδομο έως ένατο) αντιστοιχούν σε 90 Πιστωτικές Μονάδες
 - η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας αντιστοιχεί σε 30 Πιστωτικές Μονάδες.

 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΠΕΝΤΑΕΤΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
 -3- Πλεονεκτήματα και προοπτική των αποφοίτων 
Οι απόφοιτοι του ΠΣ5 είναι Διπλωματούχοι Μηχανικοί, με τις δραστηριότητες, το γνωσιακό υπόβαθρο και τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης, τα οποία καθορίζονται στο άρθρο 15 του Π.Δ.99/Α’/05-11-2018. Ταυτόχρονα, στο πλαίσιο του ΠΣ5 και σε σχέση με τα αντίστοιχα υφιστάμενα προγράμματα, οι σπουδές του ΜΠΔ εμπλουτίζονται σε ορισμένες σημαντικές διαστάσεις. 
(α) Μέσω της έμφασης στις ψηφιακές τεχνολογίες, το ΠΣ5 προάγει γνώσεις κατάλληλες για το αναδυόμενο βιομηχανικό τοπίο. Σε αυτές συγκαταλέγονται, μεταξύ άλλων, οι προσθετικές κατεργασίες (AdditiveManufacturing), η Διαδικτυακή ολοκλήρωση των συστημάτων πληροφορίας σε πολλαπλές κλίμακες (Cyber-physicalSystems), η διαχείριση της ασφάλειας των πληροφοριών στον κυβερνο-χώρο (Cyber-security), η υπολογιστική νέφους (CloudComputing) και οι άλλοι πυλώνες της εξελισσόμενης 4ης Βιομηχανικής ή Τεχνολογικής Επανάστασης (Industry 4). 
(β) Μέσω της αξιοποίησης του υποδείγματος της Κλωστοϋφαντουργικής βιομηχανίας, το ΠΣ5 προσφέρει μια εννοιολογικά και θεματικά ενιαία γνώση της βιομηχανικής αλυσίδας σχηματισμού αξίας (Valuechain). Αυτή η γνώση καλύπτει με λογικά συνεχή τρόπο όλες τις διαστάσεις της βιομηχανικής παραγωγής: τεχνολογική, ενεργειακή, οικονομο-τεχνική, περιβαλλοντική, θεσμική και επενδυτική. Ακόμη, συνδέεται με μια ανακάμπτουσα βιομηχανία, με ιδιαίτερα «Ελληνική» ιστορία και φυσιογνωμία, και με μία ανοδική δυναμική, η οποία μπορεί προοπτικά να συμβάλει σημαντικά στην απασχόληση και την ανάπτυξη. Συνολικά, αυτή η ιδιαίτερη διπλή έμφαση εφοδιάζει τους αποφοίτους του Πενταετούς Προγράμματος Σπουδών Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής με γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες για τη δραστηριότητα του Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης του μέλλοντος. Έτσι, το ΠΣ5 στοχεύει να συμβάλει ευρύτερα στην αναστροφή της διαρροής των νέων από τη χώρα και από τα επαγγέλματα του Μηχανικού και στην ανάπτυξη ουσιαστικών ακαδημαϊκών και ερευνητικών συνεργειών με αντίκρυσμα στην Ελληνική και την περιφερειακή πραγματικότητα.


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά το πρόγραμμα σπουδών του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής :

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε αναλυτικά τα επαγγελματικά δικαιώματα του Μηχανικού Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής & για κάθε ειδικότητα  τα οποία καθορίζονται από το άρθρο 15 του Π.Δ.99/Α’/05-11-2018   Άρθρο 15 - Προεδρικό Διάταγμα 99/2018 - Επαγγελματικά δικαιώματα Μηχανικού παραγωγής και Διοίκησης:

Τετάρτη 26 Ιουνίου 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Με ιδιαίτερη χαρά σας καλούμε όλους στο
1o ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ, ΣΤΟ ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ, 5-7 ΙΟΥΛΙΟΥ 2019, ΜΕ ΘΕΜΑ: H ΠΑΙΔΙΚΗ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ
FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE ON CHILDREN’S WELL-BEING: 5-7 JULY 2019 CHILDREN’S WELL-BEING AND PERSPECTIVES ON ITS ENHANCEMENT
Το συνέδριο αυτό αποσκοπεί στο να φέρει κοντά Επιστήμονες και Φορείς, από όλον τον κόσμο και από διάφορες ειδικότητες (γιατρούς, δάσκαλους, ψυχολόγους, οικονομολόγους, νομικούς, φιλόσοφους, κοινωνικούς λειτουργούς, μαθηματικούς, εγκληματολόγους, κοινωνιολόγους, διατροφολόγους, πολιτικούς επιστήμονες, περιφερειολόγους, κ.α.) , προκειμένου να προσεγγιστεί η παιδική ευημερία , σφαιρικά και πολυδιάστατα. Το συνέδριο αυτό θα αποτελέσει μια μικρή κοιτίδα, όπου για πρώτη φορά θα γεννηθεί, θα αναπτυχθεί και θα εξελιχθεί ,στην Ελλάδα, μια πολύ-επιστημονική συζήτηση για την ευημερία των παιδιών και τις δυνατότητες βελτίωσης της.

Οι κύριες θεματικές ενότητες του Συνεδρίου :
1. H υγεία (σωματική και ψυχική), ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
2. Η εκπαίδευση ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
3. Η διατροφή ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
4. Ο ελεύθερος χρόνος (παιχνίδι, κ.α.) ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
5. Ο πολιτισμός ως προσδιοριστικός παράγοντας της παιδικής ευημερίας.
6. Οι εισοδηματικοί προσδιοριστικοί παράγοντες (εισόδημα, ανεργία, υλικές συνθήκες διαβίωσης, κ.α.) της παιδικής ευημερίας.
7. Σχολικός εκφοβισμός, βία και σεξουαλική κακοποίηση των παιδιών.
8. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της νομικής επιστήμης και των δημοσίων θεσμών.
9. Η παιδική ευημερία υπό το πρίσμα της οικονομικής επιστήμης.
10. Η ευημερία υπό το πρίσμα της φιλοσοφίας.
11. Μεθοδολογίες καταγραφής της παιδικής ευημερίας.
12. Στοχοθετημένες πρωτοβουλίες ενίσχυσης της παιδικής ευημερίας (από φορείς της κεντρικής κυβέρνησης, των Δήμων, των Περιφερειών, από Μ.Κ.Ο., από άλλους φορείς), σε διεθνές και τοπικό επίπεδο.
13. Η παιδική ευημερία στις Περιφέρειες και στους Δήμους της Ελλάδας.
14. Η παιδική ευημερία σε διεθνές επίπεδο.
Mantis, Argiris, Undergraduate Student at the University of West Attica, Department of Industrial Design & Production Engineering Economic development and Welfare, Humanism, Solidarity and Volunteering, This work has been elaborated in the framework of the Optional course «Economic Development & Human Wellbeing» of the Sixth Semester, the Department of Industrial Design and Production Engineering in the Spring supervised by Professor Dr. Eirini Leriou, at the University of West Attica in Semester of 2018.
--------------------------------------------------------------------

Δευτέρα 20 Μαΐου 2019


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Την Τετάρτη 22/5/2019 και ώρα 11.30 π.μ.  στην αίθουσα ΖΑ107 θα δοθεί ομιλία από τον καθηγητή Chris Stevenson με θέμα "Easter Island Ritual Caves".   
Ο καθηγητής Chris Stevenson είναι αρχαιολόγος κι ένας απο τους κύριους αρχαιολόγους ερευνητές της Νήσου Πάσχα στον Ειρηνικό (Easter Island). Μεταξύ των άλλων θα παρουσιάσει αποτελέσματα από τη χρήση νέων τεχνολογιών σε αρχαιολογικά ευρήματα.
 Θα υπάρξει παρουσιολόγιο για τους φοιτητές του μαθήματος.